Oostvaardersdijk

De provinciale weg 701 (N701) is een provinciale weg in de Nederlandse provincie Flevoland tussen Almere en Lelystad. De weg volgt voor het overgrote deel de kustlijn met het IJmeer en het Markermeer. Bij Almere heeft de weg een aansluiting op de A6. Onderweg loopt de weg langs de Oostvaardersplassen.

De weg is uitgevoerd als tweestrooks-gebiedsontsluitingsweg met overwegend een maximumsnelheid van 80 km/h.
Bij Almere Poort is de weg gedeeltelijk verplaatst en loopt langs de bebouwde kom – de maximumsnelheid is tot de Oostvaardersdijk 50 km/u. Vanaf dat de weg over de dijk voert tot aan de sluis/het gemaal “de Blocq van Kuffeler” is de maximumsnelheid 80 km/u. Vanaf de Blocq van Kuffeler tot aan de bebouwde kom van Lelystad is de maximumsnelheid 80 km/u. Inhalen is over de gehele lengte van de weg toegestaan. In de gemeente Almere heet de weg achtereenvolgens Pampusweg, IJmeerdijk en Oostvaardersdijk. In de gemeente Lelystad heet de weg eveneens Oostvaardersdijk.

Voor de aanleg van A6 in de jaren ’80 was de (N701) de verbinding naar Amsterdam voor inwoners van Lelystad, Dronten en de Noordoostpolder.

De nummering (N701) staat niet op de wegwijzers vermeld.

Bron: Wikipedia