Disclaimer

Alle teksten en foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen in geen geval commercieel worden gebruikt. De gehele inhoud van de website behoort tot het eigendom van de beheerders van de website tenzij anders aangegeven.

HV-Almere aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, voortvloeiend uit het afgaan op informatie die op deze website wordt verstrekt. Wij doen er alles aan om onze informatievoorziening zo correct mogelijk te plaatsen. Wij nemen hierbij grote zorgvuldigheid in acht, maar wij geven hier geen garanties op. Mocht u stuiten op tekst(en) die niet in orde zijn, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina. Deze disclaimer gaat verder in op de werkwijze van HV-Almere.

Privacy

De privacy van slachtoffers wordt zoveel mogelijk gewaarborgd. Het is voor de mensen op locatie niet altijd duidelijk wie er bij een incident betrokken is / zijn. HV-Almere zal trachten slachtoffers altijd onherkenbaar of niet in beeld te brengen. Bij incidenten waarbij voertuigen betrokken zijn zal getracht worden het kenteken altijd onherkenbaar te maken. Bedrijfsreclame op voertuigen wordt niet onherkenbaar gemaakt als het niet direct naar een persoon te herleiden is. Er wordt getracht huisnummers van woningen onherkenbaar te maken wanneer er medische incidenten hebben plaatsgevonden of wanneer er sprake is van een misdaad van buitenaf.

Omstanders kiezen er zelf voor om naar een locatie te gaan, of hier te blijven, en zullen dan ook niet onherkenbaar worden gemaakt. Het kan zo zijn dat getuigen op eigen verzoek, of dat van de hulpdiensten, wel onherkenbaar worden gemaakt. Personeel van de hulpdiensten zijn in publieke functie, en worden dan ook niet onherkenbaar gemaakt. Het kan zo zijn dat enkele personen wegens hun taken binnen de hulpverlening het niet wenselijk achten herkenbaar in beeld te worden gebracht. Zij kunnen de verslaggever op locatie verzoeken onherkenbaar gemaakt te worden.

Mocht u van mening zijn dat wij iets of iemand vergeten zijn onherkenbaar te maken, dan kunt u zich tot ons wenden via de contactpagina. HV-Almere kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foto’s gemaakt van en / of op openbaar toegankelijke gebieden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Verzoeken van personen
Wanneer er een verzoek komt van een persoon die toegang vraagt tot hun persoonsgegevens zoals verwerkt door HV-Almere.nl zal door de web-beheerder binnen 7 dagen een overzicht worden verstrekt met de verzamelde gegevens van de gebruiker. Deze heeft vervolgens de mogelijkheid om deze gegevens te bewerken of deze door de web-beheerder te laten verwijderen.

Veiligheid
De veiligheid van de opgeslagen gegevens wordt gewaardborgd door het frequent updaten van alle gebruikt software. Van elke persoon die een bericht via het contactformulier stuurt wordt het IP adres vastgelegd. Dit wordt gedaan ten behoeve van mogelijk te treffen veiligheidsmaatregelen tegen betreffende persoon, bijvoorbeeld vanwege het herhaaldelijk sturen van spam of aanstootgevende berichten.

Datalekken
Wanneer HV-Almere, in welke vorm dan ook, information tot zich krijgt dat er sprake is van een datalek zal er direct een maximale inzet plaatsvinden om de oorzaak te vinden, de schaal van het datalek vast te stellen en direct eventuele kwetsbaarheden te verhelpen. Tevens zal worden getracht alle getroffen personen te contacten om hen hierover te informeren. Daarnaast zal binnen 72 uur melding worden gedaan van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Wanneer u HV-Almere.nl bezoekt, kunnen wij en/of derden informatie over het gebruik van onze website verzamelen. Dit doen we onder andere door middel van cookies, kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om het gebruik van de website te monitoren of de gebruikservaring te verbeteren. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig. HV-Almerenl maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Een overzicht hiervan is in onze cookieverklaring te lezen.

Rechten

De inhoud (teksten, foto`s etc.) van de website mag niet vermenigvuldigd worden of op welke wijze dan ook opnieuw in de openbaarheid worden gebracht. Het linken naar een pagina is wel toegestaan d.m.v. een link op uw website. De video’s die wij plaatsen op ons YouTube kanaal mogen uitsluitend worden gebruikt via de YouTube-player. Dit houdt in dat er enkel met de standaard opties die YouTube biedt gelinkt mag worden naar onze YouTube-content. Het is niet toegestaan het materiaal te downloaden of geschikt te maken voor uw eigen mediaplayer, tv, radio of anderszins. Treffen wij ‘gestolen’ content aan op een kanaal van derden zal er zonder waarschuwing een factuur volgen van €265,– per digitale foto/tekst(gedeelte), €1000 per gedrukte foto/tekst(gedeelte) of €1750 (video). Ook bij betaling van de factuur dient u het materiaal uit uw omgeving te verwijderen.

De rechten van toegezonden materiaal aan HV-Almere, blijft in handen van de oorspronkelijke auteur. HV-Almere kan echter achteraf niet worden gedwongen het toegestuurde materiaal te verwijderen of hiervoor een financiële vergoeding te betalen. HV-Almere mag het materiaal op een later tijdstip opnieuw gebruiken. HV-Almere geeft geen vergoedingen voor materiaal toegezonden, dit gebeurt dan ook volkomen vrijwillig.

Reacties

HV-Almere biedt bezoekers de mogelijkheid te reageren op berichten. Deze reacties vertegenwoordigen de standpunten en meningen van bezoekers. Het feit dat een mening of visie wordt gepubliceerd, betekent niet dat HV-Almere die mening ook deelt of ondersteunt. Het is voor HV-Almere niet mogelijk in te staan voor het waarheidsgehalte van de reacties op berichten. Schelden, vloeken en/of dreigingen worden niet op prijs gesteld.

HV-Almere kent een moderatiesysteem waarbij de eerste reactie van een gebruiker moet worden goedgekeurd. Indien de reactie is goedgekeurd worden de daaropvolgende berichten automatisch goedgekeurd zonder tussenkomst van een beheerder. Een gebruiker kan en mag anoniem reageren. HV-Almere is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de informatie die een gebruiker plaatst. Indien er dreigende, discriminerende of opruiende teksten worden geplaatst kan hiervan melding worden gemaakt bij de Politie.

Gewijzigd: 08-08-2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *