Kort nieuws

Verschillende overtredingen geconstateerd bij integrale controle op bedrijventerrein Hogekant

Tijdens een integrale controle op bedrijventerrein Hogekant in Almere constateerden de toezichthouders verschillende overtredingen. Op maandag 1 juli voerde de gemeente Almere, samen met politie, Omgevingsdienst, Belastingdienst, Liander en RIEC een controle uit op bedrijventerrein Hogekant. In totaal zijn er zestig panden bezocht.

Burgemeester Hein van der Loo: “Goed om te zien dat de meeste ondernemers hun zaken op orde hadden. De geconstateerde overtredingen houden iedereen bij de les: ga niet lopen knoeien, houd je aan de regels. Dank aan de ondernemers op dit bedrijventerrein voor de medewerking.” Wethouder Alexander Sprong vult aan: “Deze controles zijn erg belangrijk. Dat zorgt onder andere niet alleen voor een veilige en schone werkomgeving voor de ondernemers zelf, maar ook voor hun medewerkers en omgeving. Uiteraard ook dank aan de verschillende toezichthouders voor de fijne onderlinge samenwerking.”

Tijdens de controle zijn onderstaande overtredingen geconstateerd. Per overtreding worden passende maatregelen genomen.

– In twee bedrijfsruimten werd geslapen, dit is een overtreding van het Omgevingsplan;
– In twee panden ontbraken de trapleuningen. Hierdoor ontstaat een onveilige situatie voor werknemers. Dit is een bouwkundige overtreding;
– Meerdere overtredingen op het gebied van brandveiligheid, zoals niet gekeurde brandslanghaspels, ontbreken van rookmelders en opslag van te veel brandbare stoffen;
– De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek constateerde vier milieuovertredingen, zoals het niet juist opslaan van accu’s en gasflessen en een afzuiginstallatie waarvan het onderhoud niet in orde was;
– Bij een bedrijfspand werd vastgesteld dat er geen energiecontract was afgesloten bij een energieleverancier;
– De Belastingdienst was op afroep aanwezig en heeft de nodige informatie verzameld. Belastingonderzoek vergt tijd en daarom zijn de resultaten nog niet bekend.

Foto: archieffoto

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *