Nieuws

Meerdere overtredingen geconstateerd tijdens integrale controle bedrijventerrein in Waterwijk

Op donderdag 7 september controleerde gemeente Almere, samen met de politie en andere partners, het bedrijventerrein Gietersplaats in Waterwijk. In totaal zijn 78 panden bezocht. Er zijn meerdere overtredingen geconstateerd.

Gemeente Almere, Politie, RIEC, Belastingdienst, Douane, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, UWV, Liander en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waren aanwezig tijdens de controle. Deze controle was bedoeld om zicht te krijgen op de naleving van de regels op onder meer het gebied van brandveiligheid, milieu en plaatselijke regelgeving om zo ondermijnende criminaliteit te voorkomen.

Bij de controle zijn de volgende overtredingen geconstateerd:

– In één pand zijn hennepgerelateerde goederen aangetroffen en in beslag genomen.
– Er is twee kilo sisha-tabak aangetroffen en in beslag genomen.
– In één pand werd geslapen, dit is een overtreding van het bestemmingsplan.
– Bij één pand was een illegaal bouwwerk geplaatst.
– Er was een persoon aan het werk met een gemeentelijke uitkering en twee personen met een uitkering van het UWV.
– Meerdere kleinere overtredingen op het gebied van brandveiligheid, zoals niet gekeurde blusmiddelen.
– In twee panden was sprake van ongeoorloofd gebruik van elektriciteit.
– De Omgevingsdienst heeft meerdere overtredingen geconstateerd, zoals het ontbreken van een vetvangput.
– De NVWA heeft meerdere overtredingen geconstateerd op het gebied van voedselveiligheid, hygiëne, allergenen, procesbeheersing en dierenwelzijn.

Per overtreding worden passende maatregelen genomen. De dag is volgens de gemeente verder rustig verlopen.

Burgemeester Hein van der Loo: “Veilig wonen en werken in Almere. Daar maak ik mij sterk voor. Daarom zijn integrale controles belangrijk. Ik bedank de gecontroleerde bedrijven voor hun medewerking en begrip. Samen met professionele partners bekijken wij of alles volgens de regels gaat. Fijn als we constateren dat het oké is. Zo niet, dan nemen we maatregelen.”

Bij een pand aan de Steurstraat werden volgens een woordvoerder van de politie minder dan vijf hennepplanten aangetroffen. Een ruimingsdienst is ter plaatse gekomen en heeft de planten vernietigd. Vanwege de lage hoeveelheid gaat de politie hier niet strafrechtelijk mee verder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *