Persberichten

Subsidie voor kleine veiligheidsprojecten in de buurt

Veiligheidstour gemeente bezoekt Almere Buiten - JL_9614Vanaf 1 oktober is het voor Almeerders mogelijk om samen met buurtgenoten subsidie aan te vragen voor fysieke veiligheidsmaatregelen in hun directe woonomgeving. Met deze subsidie voor kleine veiligheidsprojecten kunnen kwetsbare plekken in de buurt aangepakt worden. De gemeente neemt deze maatregel om het aantal woninginbraken nog verder terug te dringen en het veiligheidsgevoel van de omwonenden te verbeteren.

Regelmatig zijn er schouwen in wijken waar veel wordt ingebroken waar politie, woningcorporaties en de preventieadviseur bij betrokken zijn. Uit deze schouwen komen achterpaden, gebrekkige verlichting en overhangend groen vaak als kwetsbare punten naar voren. Maatregelen zoals het plaatsen van een hek, het aanbrengen van verlichting en het snoeien van groen kunnen een zeer positief effect hebben op de objectieve en subjectieve veiligheid. De nieuwe subsidieregeling kan deze maatregelen financieel ondersteunen en stimuleren.

Gratis advies voor veiligheidsprojecten
De preventieadviseur van de gemeente Almere geeft gratis advies over fysieke aanpassingen in de directe woonomgeving. Per veiligheidsproject subsidieert de gemeente 50% van de gemaakte kosten met een maximum van €1000,-. Het subsidieplafond bedraagt € 30.000,- en de subsidie is geldig tot 31 december 2015 of tot het moment dat het subsidieplafond is bereikt.

Meer informatie via: www.almere.nl/subsidievoorveiligheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *