Tussenring

De provinciale weg 703 (N703) is een provinciale weg in de provincie Flevoland. Hoewel de weg dwars door de stad Almere heen loopt bevindt deze zich buiten de bebouwde kom. Deze weg verloopt van de aansluiting Almere Buiten-West naar de N702 ter hoogte van Almere Buiten. De weg is uitgevoerd als vierstrooks-gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/h. Ten behoeve van de bewegwijzering wordt gebruikgemaakt van de Almeerse stadsroute s104. Lokaal is de weg bekend als Tussenring. Bron: Wikipedia