Nieuws

Meerdere overtredingen geconstateerd tijdens controle op De Vaart

Op dinsdag 4 juli heeft op bedrijventerrein de Vaart een grote controle plaatsgevonden. In totaal zijn 44 panden bezocht. Er werden verschillende overtredingen geconstateerd.

De gemeente Almere, Politie, RIEC, Belastingdienst, Douane, UWV, Liander en Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek waren aanwezig tijdens de controle op de Bolderweg. Deze controle was volgens de gemeente Almere bedoeld om zicht te krijgen op de naleving van de regels op het gebied van brandveiligheid, milieu en plaatselijke regelgeving om zo ondermijnende criminaliteit te voorkomen.

Bij de controle zijn de volgende overtredingen geconstateerd:

  • In vijf panden werden slaapplekken aangetroffen, dit is in strijd met het bestemmingsplan.
  • Er waren meerdere mensen aan het werk met een uitkering.
  • In één pand is een verdiepingsvloer geplaatst zonder omgevingsvergunning.
  • In één pand was er sprake van misstanden aan de elektriciteitsmeter.
  • In één pand zijn hennepgerelateerde goederen aangetroffen en in beslag genomen.

Ook waren er verschillende kleinere overtredingen: o.a. niet gekeurde blusmiddelen, defecte noodverlichting en een pand waar meer dan de toegestane hoeveelheid gasflessen stond opgeslagen. Verder ontbrak bijvoorbeeld een brandwerende kast voor gevaarlijke stoffen en stonden gasflessen niet vast. Bij één pand was sprake van mogelijke bodemverontreiniging. Per overtreding worden passende maatregelen genomen. De dag is volgens de gemeente Almere verder rustig verlopen.

Burgemeester Hein van der Loo: “Veilig wonen en werken in Almere. Daar maak ik mij sterk voor. Daarom zijn integrale controles belangrijk. Samen met professionele partners bekijken wij of alles volgens de regels gaat. Fijn als we constateren dat het oké is. Zo niet, dan nemen we maatregelen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *