Persberichten

Almeerse studenten collecteren voor busreizen Almeerse senioren

Almeerse studenten collecteren voor busreizen Almeerse seniorenStudenten van studentenvereniging [‘endzjin] S.V.E.I.A. gingen zondag 19 juni als eerste de straat op met collectebussen van het Rode Kruis Almere om te collecteren in City Mall. ‘Als Almeerse studentenvereniging vinden wij het belangrijk om ons in te zetten voor de stad en zijn bewoners’, zegt praeses Maurice Vial. ‘Het Rode Kruis Almere doet belangrijk werk waar wij graag ons steentje aan bijdragen.’

Reanimatiekampioenschappen

De studenten van studentenvereniging [‘endzjin] S.V.E.I.A. behoren tot de 170 collectanten die van 19 tot en met 25 juni collecteren voor het Rode Kruis Almere. Ook op de laatste dag van de collecte gaan de studenten van [‘endzjin] S.V.E.I.A. collecteren in City Mall Almere. Als tegenprestatie voor de inzet van de studenten gaat het Rode Kruis Almere reanimatiekampioenschappen organiseren op de sociëteit van [‘endzjin].

Opbrengst gaat naar busreizen voor senioren

De opbrengst van de collecte blijft in Almere en gaat naar busreizen voor geïsoleerde, bejaarde Almeerders. Deze busreizen organiseert het Rode Kruis Almere een paar keer per jaar. Tot voor kort werd ouderen een kleine bijdrage gevraagd voor deze uitjes, maar met de collecteopbrengsten kunnen ouderen voortaan helemaal gratis deelnemen. Tijdens de collecteweek gaat een groep van honderd Almeerse ouderen een dagje naar Scheveningen. Daarnaast stuurt het Rode Kruis Almere regelmatig Almeerse gezinnen met een chronisch ziek kind op een speciale vakantie.

Zelfredzaamheid

Daarnaast helpen de vrijwilligers van het Rode Kruis ouderen zelfredzamer te worden. Zo kunnen zij langer veilig thuis blijven wonen en weten zij op wie zij in hun omgeving een beroep kunnen doen in geval van nood. Dit wordt onder meer gedaan met telefooncirkels. De opbrengst van de collecte gaat ook naar de inzet van EHBO’ers van het Rode Kruis. Zij staan vaak op kleine en grote evenementen. Het Rode Kruis Almere bestaat louter uit vrijwilligers, er zijn geen beroepskrachten in dienst.

Op vakantie? 

Bent u tijdens de collecteweek op vakantie? U kunt ook een bedrag overmaken naar Rode Kruis Almere op IBAN: NL05 RABO 01 52 72 08 39. Wilt u collectant of vrijwilliger van het Rode Kruis Almere worden, mail dan naar secretariaatalmere@rodekruis.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *