Kort nieuws

Veiligheid op het ijs

De afgelopen dagen heeft het flink gevroren en zijn op veel plaatsen sloten, vaarten, (recreatie)plassen en (kleine) meren dichtgevroren. Het ijs is echter op vrijwel alle plaatsen nog absoluut onbetrouwbaar. Het is momenteel sterk af te raden om te gaan schaatsen op ijs buiten (natuur)ijsbanen!
Op veel plaatsen ligt nog maar een paar millimeter tot een paar centimeter ijs. Bovendien is door de harde wind van de afgelopen dagen, en de sneeuwval vanaf/ van vandaag de ijsaangroei zeer ongelijk geweest. Hierdoor lijkt het ijs plaatselijk redelijk dik en tien meter verder ligt er nauwelijks een paar millimeter. Daarnaast zorgt de wind ook voor de vorming van zogenaamde windwakken. Op deze delen zorgt de wind ervoor dat er plaatselijk, helemaal geen ijs komt te liggen. Dit betekent dat schaatsers zeer waakzaam moeten zijn.

 

Almeerse Reddings Brigade extra getraind op hulpverlening bij ijsongevallen:

Alle (jeugd)leden van de Almeerse Reddings Brigade worden in het winterseizoen tijdens de wekelijkse zwemavonden op donderdag- en vrijdagavond extra getraind op het gebied van hulpverlening bij ijsongevallen:

+ Gevaarsherkenning en medische aspecten bij ijsongevallen
+ Zelfredding uit wak of bijt
+ Redding van drenkelingen: droge redding vanaf de kant, of natte redding door (aangelijnd) te water te gaan
+ Gebruik van hulp- en reddingsmiddelen
+ Nabehandeling
Belangrijk aandachtspunt bij ijsreddingen is de zogenaamde nabehandeling. Wanneer een slachtoffer op het droge gehaald is, is de hulpverlening nog niet afgelopen en afgehandeld! Het is noodzakelijk dat het slachtoffer én de redder onder behandeling worden gesteld van een ambulance of huisarts.

 

 

Veiligheidstips:
Houdt altijd in gedachte dat geen enkel natuurijs volledig veilig is. Volg aanwijzingen van meteodiensten, schaats- en ijsverenigingen, overheid en hulpverleningsdiensten altijd op. Waarschuw bij ongelukken altijd en direct 112.

Als u het ijs op gaat is het van belang de volgende veiligheidstips in acht te nemen:

1. Schaats alleen op plaatsen waar anderen ook schaatsen.
2. Ga nooit alleen het ijs op, als er iets gebeurt kan een ander alarm slaan.
3. Neem je mobiel mee in een waterdichte verpakking, zo houd je je telefoon droog bij een calamiteit.
4. Schaats nooit in schemer of donker: wakken, bijten en zwakke plekken zijn dan niet te zien.
5. Schaats alleen op een sneeuwvrije baan, door de sneeuw zie je zwakke plekken niet.
6. Neem twee grote spijkers mee of een schaatsveiligheidsset + touw, hiermee kun je uit een wak komen, ijs brokkelt af aan de kanten waardoor je je niet kunt afzetten. Met prikkers kun je verderop het ijs grip krijgen.
7. Laat je goed voorlichten door lokale autoriteiten/ ijsvereniging, zij zijn op de hoogte van de lokale ijssituatie.
8. Kom je onder het ijs: de donkere plek is het wak of de bijt, daar kun je er uit. Bij besneeuwd ijs moet je juist naar de lichte plek zwemmen. Sneeuw weerkaatst het zonlicht en ijs transporteert licht juist beter dan water.
9. Ben je in een wak of bijt gereden, of door het ijs gezakt: zorg dat je zo snel mogelijk warm wordt. Zoek het eerste de beste huis, en bel altijd (!) een arts.
10. Pas op onder bruggen en viaducten. Door stroming en minder afkoeling is het ijs daar vaak dunner.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Almeerse Reddings Brigade

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *