Vogelweg

De provinciale weg 706 (N706) is een provinciale weg in de Nederlandse provincie Flevoland. De weg vormt een verbinding tussen de N305 bij Almere Hout en de N302 ter hoogte van Lelystad Airport. Onderweg sluit de weg eveneens aan op de A27 richting Hilversum en de N705 richting Zeewolde.

De weg is uitgevoerd als tweestrooks-gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/h. Inhalen is over de gehele lengte toegestaan. Over de gehele lengte draagt de weg de naam Vogelweg.

Bron: Wikipedia