Buitenring

De provinciale weg 702 is een provinciale weg in de provincie Flevoland, welke volledig binnen de gemeente Almere verloopt. De weg vormt de noordzijde van de Ring Almere. Bij Almere Stad-West en Almere Buiten-Oost sluit de weg aan op de A6 richting Amsterdam en Lelystad. De weg is uitgevoerd als 2×2-strooks gebiedsontsluitingsweg met op het grootste deel een maximumsnelheid van 80 km/h, en 100 km/h op het oostelijke deel. Ten behoeve van de bewegwijzering wordt gebruikgemaakt van stadsroutes. Het eerste gedeelte, dat lokaal bekend is als Hogering is bewegwijzerd als s101, het gedeelte tussen Almere Buiten en de aansluiting met de A6 bij Almere Buiten-Oost is bewegwijzerd als s106 en is lokaal bekend als Buitenring. Bron: Wikipedia