Kort nieuws

Grote hoeveelheid softdrugs ontdekt tijdens integrale controle opslagboxen Transistorstraat

Op maandag 22 januari voerde gemeente Almere, in samenwerking met de douane en de politie, een controle uit in diverse opslagboxen aan de Transistorstraat op bedrijventerrein Gooisekant. Er werd onder andere een grote hoeveelheid softdrugs aangetroffen.

De aanpak van ondermijning is een speerpunt van de gemeente Almere. Criminelen maken voor illegale activiteiten vaak gebruik van legale bedrijven en diensten. Burgemeester Hein van der Loo: “Deze vormen van criminaliteit zijn meestal onzichtbaar voor de buitenwereld, maar hebben negatieve gevolgen voor onze inwoners en ondernemers. Daarom gaan we ook in 2024 door met deze controles.”

Tijdens de controle van de opslagboxen werden tientallen kilo’s softdrugs aangetroffen. Ook vond men illegale tabak, lachgas en designerdrugs (bijvoorbeeld XTC en speed) en goederen om een hennepplantage mee in te richten. Ook bleek een opslagbox illegaal bewoond te zijn. Per overtreding worden volgens de gemeente passende maatregelen genomen.

Opslagboxen
Bij de aanpak van ondermijning is er extra aandacht voor opslaglocaties. Opslaglocaties blijken regelmatig anders in gebruik te zijn dan bedoeld. Het anoniem huren van boxen, de lage kosten en beperkte sociale controle maken opslagboxen aantrekkelijk voor ondermijnende criminaliteit. Wethouder Alexander Sprong (Toezicht & Handhaving): “Samenwerken met partners om het illegale gebruik van opslagboxen door criminelen tegen te gaan blijkt ook nu weer van groot belang. Het is belangrijk dat we een signaal afgeven met deze integrale controles dat we dit soort praktijken niet accepteren in Almere.”

Integrale controle
Gemeentelijke diensten en veiligheidspartners voeren met regelmaat integrale controles uit op bedrijventerreinen in Almere. Daarbij wordt gekeken naar ‘reguliere’ overtredingen (bijvoorbeeld vergunningsvoorschriften en brandveiligheid) en naar aspecten die mogelijk samenhangen met georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *