Kort nieuws

Nieuwe 24/7 buurt-AED voor de Bouwmeesterbuurt

Aan de gevel bij de ingang van de Witte Toren aan het C. van Eesterenplein is woensdag een nieuwe AED geplaatst. Deze AED is vooralsnog als enige in de Bouwmeesterbuurt wél 24 uur per dag bereikbaar/inzetbaar. Deze AED zal dan ook aangemeld gaan worden bij HartslagNu.

De aanschaf en plaatsing is tot stand gekomen op initiatief van André van de Bilt, voorzitter van de Bewonerscommissie Witte Toren. Directe aanleiding was een reanimatiemelding in het complex enige maanden geleden in combinatie met het feit dat er in de buurt geen enkele AED 24 uur per dag beschikbaar bleek.

Woensdagmiddag werd de AED officieel in gebruik genomen, door middel van een ‘onthulling’, uitgevoerd door Mylan Derkink, gebiedsmanager Almere Buiten van de Gemeente Almere. In een korte toespraak benadrukte zij nog eens hoe belangrijk het is dat een AED snel beschikbaar is in geval van een reanimatiemelding.

Realisatie had niet mogelijk geweest zonder ondersteuning, praktisch dan wel financieel, van een aantal bewoners van de Witte Toren, bedrijven aan het C. van Eesterenplein, woningcorporatie Ymere en Gemeente Almere. Na de onthulling was er een bescheiden receptie met een hapje en een drankje voor diegenen die de AED mede mogelijk hebben gemaakt.

Wat is een AED?
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een circulatiestilstand (in de volksmond een hartstilstand genoemd). Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Iedereen kan en mag een AED bedienen. Op de website van de Hartstichting vindt u meer informatie over de werking van een AED: https://www.hartstichting.nl/reanimatie/mist-jouw-buurt-een-aed/wat-een-aed

Burgerhulpverlening HartslagNu
HartslagNu is het reanimatie-oproepsysteem van Nederland voor de burgerhulpverlener. Elke dag krijgen veertig mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een circulatiestilstand. De overlevingskans is het grootst als iemand binnen zes minuten én reanimeert én een AED aansluit. Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang.

Ook u kunt helpen!
Volg een EHBO- of reanimatiecursus en leer hoe u iemand met een circulatiestilstand een tweede kans op leven kunt geven. Klik hier voor het cursusaanbod van het Rode Kruis.
En, na het succesvol afsluiten van de cursus, met een certificaat: meld u aan als burgerhulpverlener bij HartslagNu.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *