Kort nieuws

Cameratoezicht in Haven centrum tijdelijk geïntensiveerd

De burgemeester van Almere heeft besloten om het cameratoezicht in het centrum van Almere Haven tijdelijk te intensiveren. Dit besluit volgt na een gesprek met de politie en het openbaar ministerie over de veiligheidssituatie in het gebied.

Voorafgaand aan het overleg heeft de burgemeester de veiligheidsanalyse van het centrum laten actualiseren en deze getoetst aan de afwegingscriteria van het Beleidskader Cameratoezicht Almere. Uit de analyse blijkt dat er momenteel geen noodzaak is voor intensivering van cameratoezicht.

Desondanks is gebleken dat ondernemers in Almere Haven centrum behoefte hebben aan cameratoezicht vanwege een (afnemend) veiligheidsgevoel. Na zorgvuldige overweging en op basis van de beschikbare informatie heeft de burgemeester besloten om tijdelijk twee camera’s op strategische locaties in het gebied te plaatsen. Dit aanvullende toezicht heeft als doel de handhaving van de openbare orde en zal duren tot 1 september 2023.

Recentelijk heeft er een schietincident plaatsgevonden op de Brink, waarbij een horecagelegenheid betrokken was. Als gevolg hiervan heeft de burgemeester besloten om de horecagelegenheid tijdelijk te sluiten. Verdere bestuurlijke maatregelen die verband houden met dit incident worden niet uitgesloten om de openbare orde in het gebied te handhaven, zo laat de burgemeester weten aan de gemeenteraad.

Met deze maatregelen hoopt de burgemeester de veiligheidssituatie in het centrum van Haven te verbeteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *