Persberichten

Burgemeester van Almere sluit Club 26Twelve voor zes maanden

Met ingang van 19 oktober 2018 heeft de burgemeester van Almere Club 26Twelve aan de Grote Markt voor een periode van zes maanden gesloten. De burgemeester heeft het besluit genomen naar aanleiding van ernstige incidenten die zich in september 2018 hebben voorgedaan in en rondom de club.

In april moest de club haar deuren ook al sluiten. Naar aanleiding van deze sluiting hebben de ondernemers van de club maatregelen getroffen, die de veiligheid van bezoekers in en rondom de club moesten waarborgen. Door de getroffen maatregelen en de gemaakte afspraken, heeft de burgemeester toen besloten dat voortzetting van de sluiting niet langer was vereist. Daarna hebben zich echter nieuwe incidenten voorgedaan en zijn de gemaakte afspraken niet volledig nagekomen.

Op basis van het vuurwerkincident op 29 september jl. is de club wederom tijdelijk gesloten. Sindsdien is nader onderzoek gedaan naar de aard en toedracht van het incident. In dit onderzoek is ook een eerder geweldsincident in september en de naleving van de gemaakte afspraken meegenomen. Na alle belangen goed te hebben afgewogen en advies te hebben ingewonnen bij politie en OM, heeft de burgemeester besloten gebruik te maken van zijn bevoegdheid en besloten de club voor zes maanden te sluiten.

De inzet van deze bestuurlijke maatregel is gebaseerd op de beleidsregel ‘Sluiting van openbare inrichtingen en voor publiek openstaande gebouwen’ en is gericht op een duurzaam herstel van de openbare orde. Daarmee wil de gemeente bijdragen aan het behoud en de versterking van een veilig uitgaansklimaat.

Dit is een persbericht van gemeente Almere

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *