Nieuws

Hulpdiensten houden systeemtest bij station Almere Buiten

De Veiligheidsregio Flevoland hield woensdag een Systeemtest bij station Almere Buiten. Bij het station zou een explosie hebben plaatsgevonden waarna de hulpdiensten in actie moesten komen. Een systeemtest is een zo realistisch mogelijke praktijktest voor crisisteams. Met behulp van de test worden alle onderdelen van de crisisorganisatie getoetst.

Op die manier wordt de kwaliteit van de crisisorganisatie gemeten. Er wordt bekeken in welke mate er binnen Veiligheidsregio Flevoland voorwaarden zijn gecreëerd om rampen of grootschalige incidenten te kunnen bestrijden. Er wordt onder andere gelet op de alarmering, het op- en afschalen, Bevolkingszorg en de coördinatie van het incident.

Scenario
Om de test zo goed en reëel mogelijk te laten verlopen, is het scenario vooraf nog niet bekend gemaakt. Het oefenmoment is eveneens vooraf niet aan de functionarissen van de verschillende diensten bekend gemaakt. Inmiddels is duidelijk dat de deelnemers van gemeenten en de hulpdiensten zich mogen buigen over een fictieve explosie op het station Almere Buiten. Min of meer gelijktijdig wordt een soortgelijke systeemtest gehouden in de regio Gooi en Vechtstreek. Beide regio’s beoefenen eenzelfde scenario en zullen mogelijk ook onderling afstemming zoeken.

Locatie: Station Almere Buiten
Hoewel het scenario van de oefening zich afspeelt in de gemeente Almere, merken inwoners van die gemeente weinig van de test. Het grootste deel van de oefening speelt zich op verschillende binnenlocaties af. Alleen het Commando Plaats Incident (CoPI) werkt vanaf locatie vanuit een zogenaamde CoPI-bak; een vergadercontainer die voorzien is van alle benodigde faciliteiten en technische hulpmiddelen. Deze container staat opgesteld in de omgeving van het station Almere Buiten.

Alarmering
De test is gestart met een alarmering volgens de reguliere procedures. Veelal verliep de alarmering via pagers. Daardoor is de alarmering ook zichtbaar geweest op websites die P2000-meldingen plaatsen. Om verwarring voor deelnemers en burgers te voorkomen, is elk pagerbericht gestart met de toevoeging van het woord ‘oefening’ zo meldt de Veiligheidsregio. Echter bleek dit in de praktijk niet altijd het geval te zijn.

Waarom een systeemtest?
Veiligheidsregio’s zijn bij wet verplicht om jaarlijks een systeemtest te organiseren. Het doel hiervan is om de organisatie van crisisbeheersing te verbeteren. Tijdens de test kijkt de inspectie Justitie en Veiligheid langs de zijlijn mee. Zij stellen vast of de aanpak van de systeemtest en de toetsing voldoen aan de criteria in de Wet veiligheidsregio’s. De uitkomsten worden opgenomen in de Staat van Rampenbestrijding van de Inspectie van Justitie en Veiligheid. Zo maakt de inspectie inzichtelijk wat de kwaliteit van de rampenbestrijding is in Nederland.

Bron: veiligheidsregioflevoland.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *