Persberichten

Politieke partijen willen veiligere Evenaar

Kop-staart aanrijding op de Evenaar-3De Evenaar is één van de belangrijkste wegen in Almere Buiten. De laatste jaren is het verkeersaanbod toegenomen, maar de capaciteit van de Evenaar is hetzelfde gebleven. Met onveilige situaties tot gevolg. De PvdA, het CDA en de SP willen daarom geïnformeerd worden over de nieuwe plannen van het college voor de Evenaar.

De indieners willen met het college en de raad in gesprek over de huidige inrichting van de Evenaar en de verkeersveiligheid. Erwin Prins (SP): “Dit probleem speelt al heel lang. De laatste tijd hebben veel mensen ons benaderd met de vraag of we iets aan de onveilige situaties kunnen doen. We willen daarom weten wat de visie van het college is op een aantal knelpunten.”

Bij de laatste bespreking zijn ook maatregelen aangekondigd die specifiek gericht zijn op het verbeteren van de veiligheid van fietsers. René Claessens (CDA): “Nu de woningen en de voorzieningen bij de Makassarweg af zijn, wordt het daar steeds drukker. Daarom maken ouders van de schoolgaande kinderen zich extra zorgen over de fietsveiligheid.”

Al in 2008 is een verkeersveiligheidsstudie gedaan, uitgevoerd door Mobycon. In dit rapport wordt een doorkijk beschreven naar het jaar 2020. Naar aanleiding van deze studie heeft de gemeente enkele maatregelen getroffen. Zoals het toepassen van flexdrempels. Hassan Buyatui (PvdA): “Het verkeer op de Evenaar is de laatste jaren sterk toegenomen. Vanwege de toename aan economische activiteiten in de omgeving van de Evenaar, zal de verkeersdrukte in de toekomst naar verwachting alleen maar toenemen. We willen daarom weten of we voldoende in kaart hebben gebracht welke mogelijkheden er zijn om de verkeerssituatie op de Evenaar te verbeteren.”

Dit onderwerp wordt besproken op de Politieke Markt van donderdag 15 december.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *