Nieuws

Daling criminaliteit in Almere zet door

Het gaat goed met de veiligheid in Almere. De criminaliteit is in de eerste helft van 2016 opnieuw gedaald, nu met 5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zo namen vernielingen, auto-inbraken en bedrijfsinbraken opnieuw af. Ook het aantal overvallen is gedaald, evenals fietsendiefstal en drugs- en drankoverlast. Opvallende stijger is het aantal woninginbraken.

Beschrijving Aantal eerste helft 2015 Aantal eerste helft 2016 Verschil in procenten
Woninginbraken 425 481 +13%
Overlast door verwarde personen 269 299 +11%
Jeugdoverlast 385 410 +6%
Straatroven 54 56 +4%
Jeugdcriminaliteit   1095 1108 +1%
Huiselijk geweld 199 206 +4%
Fietsendiefstal 398 377 -5%
Vernielingen 659 610 -7%
Auto-inbraken 360 336 -7%
Bedrijfsinbraken 202 173 -14%
Overvallen 9 7 -22%
Drugs- en drankoverlast 212 153 -28%

Activiteiten

De aanpak van woninginbraken, straatroven en overvallen is en blijft intensief. Voorbeelden zijn het ‘Donkere Dagen Offensief’, veiligheidsmaatregelen bij ruim 600 huurwoningen, inzet van de BuurTent op kwetsbare locaties, schouwrondes in de buurt en voorlichting aan inwoners. Onmisbaar is de inzet van bewoners als extra ogen en oren in de buurt. Er zijn nu 15 buurtpreventieteams, ruim 100 BuurtAppgroepen, ruim 1.100 Waaksdeelnemers en meer dan 17.000 Burgernetdeelnemers.

Ook is gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid in het openbaar vervoer en de stations(omgeving). Zo zijn verscherpte afspraken gemaakt tussen NS, politie, cameratoezicht en Connexxion over samenwerking, informatiedeling en de wijze van registratie van incidenten. Er is extra toezicht in de bus gekomen en er kunnen reis- en verblijfverboden worden opgelegd. Dit bovenop bestaande maatregelen als (camera)toezicht op de belangrijkste busstations en in de bus, ‘Stop en Go-acties’ om zwartrijden te voorkomen, flexibele inzet van veiligheidspersoneel en de aanpak van onveilige plekken.

Incidenten rond het busvervoer zijn ook de aanleiding geweest om extra inzet te plegen op jongeren in de Kruidenwijk. Dit betreft maatregelen als extra toezicht door politie en Stadstoezicht, huisbezoeken aan jongeren door politie en/of jeugdboa’s en inzet door scholen, jongerenwerk en Veiligheidshuis. Daarnaast heeft de burgemeester nog meerdere gesprekken gevoerd met jongeren, een bezoek gebracht aan de wijk en bewoners bezocht waar een steen door de ruit is gegooid. Verder is de aanpak radicalisering onverminderd voortgezet. De maatregelen van de driesporenaanpak (deskundigheidsbevordering, opbouwen netwerk en casusoverleg) worden in de komende tijd geïntensiveerd met behulp van versterkingsgelden van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

In de aanpak van woonoverlast en georganiseerde criminaliteit is vooral ingezet op intensieve samenwerking en informatie delen. Het interventieteam woonoverlast heeft 128 zaken opgepakt, veelal hennepteelt. Dankzij de Signaleringstool (adressen waarbij meerdere partners signalen/vermoedens hebben van fraude of ondermijning) kunnen we woonoverlast en woonfraude nog beter aanpakken en risicoadressen controleren.

Bron: Gemeente Almere

Een gedachte over “Daling criminaliteit in Almere zet door

  • Kom op mensen we weten toch dat aangifte doen weinig uitmaakt omdat de politie voor sommige zaken geen tijd heeft.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *