Persberichten

Criminaliteit in Almere op het laagste niveau in tien jaar

AanhoudingDe criminaliteit in Almere is in 2015 met 14% gedaald en daarmee op het laagste niveau van de afgelopen tien jaar. Bovendien zijn de cijfers in Almere sterker gedaald dan in de rest van de regio Midden-Nederland (-5%). Eén van de belangrijkste oorzaken is het aantal woninginbraken dat met 26% daalde naar 928 en daarmee is gehalveerd ten opzichte van twee jaar geleden. Ook de geweldsmisdrijven zijn met 9% afgenomen, zoals straatroof (-29% naar 115).

Andere dalers zijn vernielingen (-20% naar 1256), bedrijfsinbraken (-23% naar 355), jeugdoverlast (-22% naar 779) en jeugdcriminaliteit (-12% naar 2198). Ook uitgaansgeweld nam verder af (van 200 naar 164). Huiselijk geweld bleef met 419 gevallen nagenoeg gelijk. Het aantal overvallen nam licht toe, van 16 naar 18, maar ligt nog altijd beduidend lager dan in de jaren voor 2014. Fietsendiefstal nam over heel 2015 met 1% toe naar 846. In het afgelopen halfjaar was echter sprake van een daling van 18%. Verder is het aantal gevallen van drugs/drankoverlast licht gestegen, van 353 naar 366. Overlast door verwarde personen nam met 12% toe, van 434 naar 484.

De plannen voor 2016

De dalende lijn wil de gemeente vasthouden door voortzetting van de getroffen maatregelen en/of verbetering hiervan. Zo wordt verder geïnvesteerd in burgerparticipatie. Naast de wijkagenten en de 55 handhavers van Stadstoezicht zijn de inwoners de ogen en oren in de wijk. Momenteel zijn er 1.129 Waaks deelnemers, ongeveer 60 Appgroepen, 14 buurtpreventieteams en 17.061 Burgernetdeelnemers. Ook zijn goede ervaringen opgedaan met de inzet van de BuurTent in de wijk, en snel en laagdrempelig middel om inwoners bij veiligheid te betrekken. Dit krijgt daarom een vervolg.

Verder wordt het informatiegestuurd werken uitgebreid en doorontwikkeld. Door veiligheidsdata met andere data te combineren – met inachtneming van de privacywetgeving – is in de afgelopen twee jaar gericht ingezet op hotspots en hottimes bij woninginbraken. Deze zijn hierdoor sterk naar beneden gebracht. Deze methode wordt daarom ook op andere terreinen toegepast, zoals bij straatroven, woonoverlast en fietsendiefstal. Ook zal op deze manier een analyse plaatsvinden naar de stijging van het aantal incidenten in het openbaar vervoer sinds het laatste kwartaal van 2014. Met behulp hiervan zal de gemeente samen met de partners NS, Prorail, Connexxion en politie verbetermaatregelen onderzoeken.

Ook de persoonsgerichte aanpak wordt doorontwikkeld, zodat deze goed blijft aansluiten op de problematiek. Zo kan naast de Top X aanpak in het Veiligheidshuis of de aanpak van criminele jongeren ook op andere terreinen, zoals bij de aanpak van verwarde personen of woonoverlast, gevraagd worden om een aanpak waarbij veiligheid, zorg, onderwijs en werk met elkaar in verband worden gebracht om tot een goede oplossing te komen.

Het vraagstuk rond radicalisering zal ook in 2016 zijn aandacht vragen. Dit gebeurt onder andere door het vergroten van de groep van ruim 200 professionals, die in de afgelopen tijd in bijvoorbeeld het onderwijs, jongerenwerk en bij de politie is getraind in het herkennen, duiden en melden van signalen. Beleidsmatig zal in 2016 de evaluatie van het Bibobbeleid worden afgerond en een nieuw prostitutiebeleid wordt opgesteld in samenhang met het onderwerp mensenhandel.

Lees hier de hele voortgangsrapportage: Voortgangsrapportage 2e helft 2015

Een gedachte over “Criminaliteit in Almere op het laagste niveau in tien jaar

  • Maar zo voelt het zeker niet met al die inbraken en berovingen.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *