Kort nieuws

Akkoord bereikt over nieuwe politie-cao

Landelijke politieactie voor nieuwe CAO langs Almere - AP_Image1Vier politiebonden en de minister van Veiligheid en Justitie hebben donderdagochtend een akkoord bereikt over een nieuwe politie-cao.

Voor de politiemedewerkers betekent dit dat zij in totaal 6,5 procent extra salaris krijgen. Dit is opgedeeld in verschillende stappen in de periode van 2015 tot en met 2017. Ook krijgen de agenten over 2015 tweemaal een uitkering van 500 euro.

Het nieuwe cao-akkoord moet wel nog worden goedgekeurd door de achterban van de bonden. Zij houden daarom begin januari bijeenkomsten waarin politiemedewerkers hun mening kunnen geven.

Er zijn niet alleen afspraken gemaakt over de salarisverhoging maar ook over andere arbeidsvoorwaarden. Zo worden de arbeidsvoorwaarden voor overuren en de piketdienst veranderd. Voor de piketdienst betekent dit dat het tarief wordt verdubbeld naar twee euro per uur. Voor de overuren wordt een beperking opgelegd tot maximaal 240 uur per jaar. Daarnaast is in de nieuwe cao de mogelijkheid behouden om eerder te stoppen met werken.

De politiebonden en minister Van der Steur hebben de afgelopen maanden tevergeefs geprobeerd om tot een overeenkomst te komen. Zo bood de minister de agenten eerst een eenmalige uitkering van 500 euro en ruim 5 procent loonsverhoging over vier jaar.
De bonden vonden dat onvoldoende en weigerden lang te onderhandelen. De afgelopen maanden waren er diverse landelijk acties waarbij agenten vroegen om meer aandacht en begrip voor hun situatie. Na tussenkomst van een bemiddelaar gingen beide partijen toch weer met elkaar om de tafel zitten.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *