Kort nieuws

Extra snelheidscontroles op Buitenring

Motorrijder onderuit bij controle Buitenring - JL_9477Jaarlijks analyseert de politie het aantal ongevallen (verkeersdoden en -gewonden op straatniveau) om mede op basis hiervan te bepalen waar extra snelheidscontroles noodzakelijk zijn. Op basis van die analyse worden er komend jaar op 9 nieuwe trajecten in de regio (Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Flevoland) geregeld extra controles uitgevoerd.

In de provincie Flevoland gaat het om twee wegen waarvan één in Almere. In Almere zullen op de N702 (deel Buitenring) extra snelheidscontroles worden gehouden. HV-Almere heeft het afgelopen jaar vier artikelen geschreven over ongevallen op de buitenring. Opvallend is dat bij één ongeval juist een snelheidscontrole een (mede)mogelijke oorzaak was.

Wanneer de extra controles van start gaan is nog niet bekend. Dit wordt later door de politie en gemeente bekend gemaakt.

Aanvullende info:

De locaties zijn gebaseerd op een jaarlijks terugkerende ongevallenanalyse. De ongevallenanalyse bestaat uit een ongevallenregistratie en informatie geleverd door de politie en de gemeenten. Bij de politie zijn dat vooral de taakaccenthouders verkeer en bij de gemeenten zijn dat de wegbeheerders. Tezamen zorgen zij voor een zo’n volledig verkeersongevallenbeeld in de regio. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt op welke wegen en trajecten de (meeste) ongevallen plaatsvinden in de regio en waar handhaving effectief kan zijn.

Verdeelsleutel

Om tot een zo’n evenredige en eerlijke verdeelsleutel te komen wordt er nauw overleg gepleegd met politie, gemeenten en het Openbaar Ministerie. Zo wordt er gekeken naar het aantal ongevallen per gemeente. Als blijkt dat er geen ongevallen in een gemeente hebben plaatsgevonden, gerelateerd aan een te hoge snelheid of door rood rijden, dan wordt hier ook niet gehandhaafd. Aan de andere kant is voorkomen dat een grote gemeente, waar bijvoorbeeld relatief meer ongevallen plaatsvinden dan bijvoorbeeld elders in de regio, alle handhavingscapaciteit toebedeeld krijgt.

Overige nieuwe trajectwegen:

In de provincie Utrecht, de N201, de N224 (van Zeist tot Woudenberg), de N225 (van Driebergen tot Doorn en vanaf Leersum tot de Provinciegrens) en de N226 (van op-/afrit A28 tot Parallelweg te Maarsbergen). In de provincie Flevoland de N352 (Schokkerringweg) en de N702 (Buitenring). In de Gooi en Vechtstreek gaat het om de N417 (van Provinciegrens t/m Utrechtseweg te Hilversum), de N523 (van N236 tot N201) en het Traject Weesp (van Hogeweijselaan, Leeuwenveldseweg, Korte Muiderweg, Weesperweg tot Rijksweg A1 te Muiden)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *