Kort nieuws

PvdA stelt vragen naar aanleiding van schietincident Poort

Schietpartij na ongeval Poortdreef (4)De Almeerse fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over het incident zaterdagmorgen op de Poortdreef. Volgens de PvdA zijn “bewoners van Almere Poort gewekt door een harde explosie die na enkele seconden werd opgevolgd het geluid van, wat klonk als, een vol automatisch geweer waarmee meerdere salvo’s werden afgevuurd.”

De PvdA wil van het college precies weten hoeveel incidenten er de afgelopen 5 jaar zijn geweest waarbij er is geschoten met een geweer. Maar ook wil men van het college horen hoeveel vuurwapens er naar schatting in Almere aanwezig zijn. De vragen over vuurwapens worden afgesloten met twee vragen over het veiligheidsgevoel onder Almeerders, en of het terugdringen van illegale vuurwapens prioriteit heeft binnen de politie.

Het kan ongeveer een maand duren voordat het college de vragen heeft beantwoord.

 

Vragen PVDA:

1. Bent u bekend met het schietincident op de Poortdreef in Almere-Poort op zaterdagochtend 1 november jl., waarbij om 5.30 uur geschoten is met een vuurwapen?
2. Hoeveel incidenten zijn er de afgelopen 5 jaar, per jaar (inclusief 2014), bij de politie geregistreerd waarbij in Almere geschoten is met een vuurwapen? Wat vindt u van deze cijfers?
3. Hoeveel illegale vuurwapens zijn er de afgelopen 5 jaar, per jaar (inclusief 2014), door de politie in Almere in beslag genomen? Wat vindt u van deze cijfers?
4. Is er een schatting van het aantal illegale vuurwapens in Almere? Zo ja, wat vindt u van het geschatte aantal illegale vuurwapens? Zo nee, waarom is er geen schatting?
5. Bent u van mening dat het bezit van illegale vuurwapens in Almere een ‘serieus’ probleem is voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van Almeerders? Zo nee, waarom niet?
6. Heeft het terugdringen van het aantal illegale vuurwapens in Almere prioriteit bij de politie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke acties heeft de politie ondernomen om het aantal illegale vuurwapens terug te dringen?
7. Denk u dat de veiligheidsgevoelens van de inwoners van Almere ten gevolge van een schietincident worden aangetast? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke acties zult u ondernemen om het gekwetste veiligheidsgevoel van de inwoners van de stad, na een schietincident, (deels) te herstellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *