Persberichten

Politie beter zichtbaar in de wijken

politie persTijdens de donkere dagen is het belangrijk dat de politie opvallend aanwezig is in de wijk. Vandaag 29 oktober zijn in een proefperiode de politieauto’s zichtbaar in het donker dankzij een kleine aanpassingen aan de dakverlichting. Zo kunnen inwoners van Almere sneller zien dat er een politieauto in de buurt is.

In de periode eind oktober tot maart 2015 gaat de politie in Almere als proef de dakverlichting op de politieauto’s laten branden. Continu zal het woord ‘POLITIE’ met rode lampjes op de dienstauto’s te zien zijn. De bedoeling is om het veiligheidsgevoel in de wijken tijdens de donkere dagen te verhogen. Dit is uiteraard niet het enige dat de politie doet in de strijd tegen inbraken. Er wordt o.a. opvallend en onopvallend gesurveilleerd, bekende inbrekers worden op de huid gezeten en er worden controles gehouden op hotspots. De extra verlichting is een makkelijke manier om hieraan bij te dragen.

Het gaat om een proefperiode waarin binnen de bebouwde kom van Almere, bestaande uit woonerven en woonwijken, bedrijventerreinen en overige 30-kilometerzones, deze verlichting gevoerd wordt. Afhankelijk van de resultaten wordt bezien of we dit uitbreiden naar andere gemeenten en perioden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *