Nieuws

Helpt u uw buren, wanneer elke seconde telt? HartslagNu!

Hartslagnu AlmereIn Nederland krijgen ongeveer 15000 tot 16000 mensen per jaar een hartstilstand. In bijna 80 procent van de gevallen gebeurt dat in de thuissituatie van het slachtoffer. Op veel openbare plaatsen, zoals stations, winkelcentra en sportaccommodaties, is tegenwoordig een AED aanwezig en zijn er mensen beschikbaar die opgeleid zijn voor het uitvoeren van een reanimatie. In de thuissituatie is dat vaak niet het geval en de professionele hulpverlening heeft vaak meer dan 5 minuten nodig om ter plaatse te komen. Een reanimatie moet echter zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 minuten starten. Bij elke minuut die verstrijkt wordt de overlevingskans voor het slachtoffer kleiner.

Sinds 1 november 2012 is er een nieuw systeem operationeel, genaamd HartslagNu, dat al in een groot deel van Nederland is ingevoerd. Ook de meldkamer van GGD Flevoland is met dit systeem uitgerust. Iedereen die in het bezit is van een geldig reanimatiediploma kan zich op de website van HartslagNu aanmelden als vrijwillig burgerhulpverlener. Bij een melding van een (mogelijke) hartstilstand kunnen deze vrijwilligers vervolgens worden opgeroepen.

Bij een melding van een reanimatie worden door de meldkamer van de ambulancedienst altijd twee ambulances gestuurd, omdat de zorg die moet worden verleend aan een slachtoffer met een hartstilstand door twee ambulanceverpleegkundigen wordt verleend, volgens een vastgelegd protocol, daarbij ondersteund door de twee ambulancechauffeurs.

Sinds mei 2012 wordt in Almere ook de brandweer gealarmeerd. De brandweer beschikt ook over getraind personeel en alle uitrukvoertuigen zijn uitgerust met een AED. De brandweer kan beginnen met reanimeren, wanneer zij eerder ter plaatse is dan de ambulances. Overigens beschikken politievoertuigen ook over een AED en de politie wordt daarom ook gealarmeerd. Alles is erop gericht om de noodzakelijke eerste hulp, reanimatie en gebruik van een AED, zo snel mogelijk op te starten.

 

Maar zelfs bij het alarmeren van de hulpdiensten is het in veel gevallen niet mogelijk om binnen de vereiste 6 minuten ter plaatse te zijn. Daarom is de hulp door mensen in de directe omgeving van het slachtoffer van het grootste belang! Buurtbewoners, die getraind zijn in reanimeren en het gebruik van een AED.

 

Het systeem van HartslagNu werkt, in het kort, als volgt:

Wanneer de meldkamer van de GGD een melding ontvangt van een (mogelijke) hartstilstand worden volgens protocol onmiddellijk twee ambulances, de brandweer en de politie gealarmeerd. Met een druk op de knop wordt ook meteen het netwerk van burgerhulpverleners van HartslagNu geactiveerd. Vrijwilligers die dicht bij het meldadres wonen worden dan via een sms-alert opgeroepen om de eerste hulp te verlenen, in afwachting van de ambulance. Een aantal vrijwilligers, die het dichtst bij het meldadres wonen, krijgt via sms de oproep om rechtstreeks naar het meldadres te gaan en de reanimatie te starten. Vrijwilligers die in een iets grotere straal rond het meldadres wonen krijgen de opdracht om een AED op te halen op een geregistreerde locatie in de buurt en daarmee ook naar het meldadres te gaan. Uit ervaringen in andere veiligheidsregio’s, waar de voorlopers van HartslagNu (AED-alert en AED-locator) al langer werkzaam waren, blijkt dat binnen enkele minuten door getrainde hulpverleners een goede reanimatie kan worden opgestart en daarmee de overlevingskans voor het slachtoffer toeneemt.

Meer uitgebreide informatie over de werking van HartslagNu vindt u op www.hartslagnu.nl.

Hoewel de meldkamer van GGD Flevoland nu over het systeem HartslagNu beschikt, wordt er nog niet in Almere mee gealarmeerd. Dat heeft pas zin wanneer er een voldoende groot netwerk aan vrijwilligers is, die beschikken over een erkend reanimatiediploma.

Om het gebruik van HartslagNu in Almere te kunnen activeren moet het aantal vrijwilligers dus groeien. HartslagNu Almere zet zich daarvoor in. Geïnteresseerden in het bezit van een reanimatiediploma wordt daarom opgeroepen om zich aan te melden op de website van HartslagNu. In de nabije toekomst wordt dan overlegd met GGD Flevoland over het moment waarop het activeren van het systeem voor Almere mogelijk is.

De ontwikkelingen kunnen worden gevolgd via Facebook en Twitter. Voor dat doel is de Facebook pagina HartslagNu Almere opgezet en is het Twitteracount @Hartslag_Almere geopend. Maar uiteraard worden de ontwikkelingen ook via nieuwsberichten in de lokale pers bekendgemaakt.

 

Wat moet u doen als omstander of huisgenoot bij een onwelwording?

Raakt iemand in uw directe omgeving onwel, is deze persoon niet meer aanspreekbaar en constateert u geen ademhaling meer?

 • Bel te allen tijde onmiddellijk 112 en vraag om de ambulancedienst;
 • Vertel altijd eerst aan de centralist wat het adres is (de dichtstbijzijnde hulpverleners kunnen dan meteen, terwijl u nog aan de lijn bent, worden gealarmeerd!);
 • Zorg dat uw huis ’s avonds en ’s nachts makkelijk zichtbaar is (verlichting aan);
 • Laat indien mogelijk iemand de hulpverleners buiten opwachten.

Het kan straks dus gebeuren dat er binnen enkele minuten, nog voordat de ambulance er is, buurtbewoners uit de directe omgeving bij het meldadres komen om de eerste hulp op te starten. De overlevingskans voor het slachtoffer wordt daarmee vergroot.

HartslagNu Almere

Voldoende hulpverleners in de wijk, meer kans voor het slachtoffer!

Een gedachte over “Helpt u uw buren, wanneer elke seconde telt? HartslagNu!

 • Elco de Ruiter

  Een mooie voortzetting van een ouder systeem! Overweeg het volgende: Koop met de buurt een AED (kost ongeveer € 900,=) en hang deze in de buurt op. Zo is er altijd een AED in de buurt waar de hulpverleners gebruik van kunnen maken!!!
  Voor de kosten moet je het niet laten…als er 10 gezinnen meedoen is het € 90,= per gezin, 20 gezinnen € 45,=!!!
  Een leven is veel meer waard, dus niet twijfelen en organiseren!
  Maak van je buurt een “6 minuten zone”!

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *